Arigatō! Mamonaku mēru ga todokimasu. Supamu/ meiwaku mērubokkusu o kakuninshitekudasai
Ottotto! Fōmu no sōshin-chū ni mondai ga hassei shimashita.